Dune chalet

We get to the chalet at least and I love, love, love the view from the balcony. There is a water hole, too, and ostriches and donkeys often come here to drink.

 W końcu docieramy to naszej chatki i widok z jej tarasu jest po prostu bajkowy. I nawet jest źródło wody, z którego często korzystają mieszkające tu strusie i osły. 

Four chalets (including ours), constructed from wood and on built stilts,  are set on the top of dune, with unsurpassed view on the enormous sea of orange sand freckled by green acacia trees and some shrubs. It really is tottally breath-taking. 

Cztery chatki, w tym nasza,  wybudowane są na szczycie wydm i rozciąga się z nich niczym nie zakłócony widok na wielkie pomarańczowe morze piasku upstrzone jedynie zielonymi piegami akacji i innych małych krzewów. Kolory są tak intensywne, że wydają się prawie nierealne.