Seven ostriches, more...

One ostrich, two ostriches, three ostriches, four.
Five ostriches, six ostriches, seven ostriches, more.

And also donkeys. 

That is what we see from a balcony today :-)

 

Ene, due, usia

Gonił osioł strusia

A struś nie uciekał

Tylko na nas czekał…

I takie rzeczy dzisiaj widzimy z balkonu....